Cykly

Cykly jsou jedním ze základních stavebních kamenů programu, umožňují totiž opakování některých instrukcí (příkazů) při výpočtu. Všechy 3 níže uvedené typy cyklů jsou navzájem nahraditelné, rozhodnutí, který typ cyklu v dané situaci použít,je tedy spíše otázkou stylu a větší či menší přehlednosti zdrojového kódu. Cykly je také možné do sebe libovolně vnořovat.

Cyklus while

Konstrukce cyklu s podmínkou testovanou na začátku. Díky tomu nemusí vůbec dojít k provádění příkazů těla cyklu, pokud bude podmínka cyklu před prvním průchodem nesplněna. Syntaxe: while (podmínka) příkaz Příklad (Euklidův algoritmus):

int a = 96;
int b = 84;
while (b != 0){
  int r;
  r = a % b;
  a = b;
  b = r;
}

Cyklus do-while

Cyklus s podmínkou testovanou na svém konci. Tento typ cyklu vždy alespoň jednou proběhne (až po prvním průběhu je testovaná podmínka). Syntaxe: do příkaz while (podmínka); Příklad (Euklidův algoritmus):

int a = 96;
int b = 84;
do {
  int r;
  r = a % b;
  a = b;
  b = r;
} while (b != 0);

Cyklus for

Složitější konstrukce cyklu, která se typicky používá pro cykly s pevným počtem opakování. Syntaxe: for (start; podmínka; iterace) příkaz kde

 • start je výraz, který se vyhodnotí před prvním průchodem cyklu (typicky inicializace proměnných),
 • podmínka je logický výraz vyhodnocovaný před každým průchodem cyklu, pokud je splněn pokračuje se další iterací, pokud není pokračuje se příkazy za cyklem,
 • a iterace je výraz vyhodnocovaný na konci každého průchodu (typicky inkrementace proměnných).

Příklad:

int i;
for (i = 10; i < 100; i++){
  switch (i % 2){
   case 0: printf("%d je sude\n", i);
       break;
   case 1: printf("%d je liche\n", i);
       break;
  }
}

Přerušení cyklu

Příkaz continue; slouží pro přeskočení zbývajících příkazů těla nejvnitřnějšího cyklu, výpočet pokračuje další iterací cyklu (včetně testu případné podmínky).

Příkaz break; naopak okamžitě opouští nejvnitřnějšího cyklus, pokračuje se příkazy za tímto cyklem.

Příklady cyklů

/* "nekonečný" cyklus, musí obsahovat větev s příkazem break; */
while (1) {...}
 
/* "nekonečný" cyklus, musí obsahovat větev s příkazem break; */
for (;;) {...}
 
/* cyklus for s více výrazy v řídícím řádku */
for (i = 1,s = 0; i < 100; s += i, i++) { ... }
 
/* cyklus se všemi příkazy v řídícím řádku a prázdným tělem; nepřehledný -
nepoužívá se */
for (i = 0; i < 10; printf("%i\n", i), i++);
 
/* cyklus pro i od -10 do 10 s krokem +2 */
for (i = -10; i <= 10; i += 2) {...}

cc, upol

jazykc/cykly.txt · Last modified: 2014/12/03 23:01 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0