Seznámit studenty se základními datovými strukturami a algoritmy.

Požadavky na studenta Zápočet: Implementace algoritmů třídění Zkouška: Znalost algoritmů třídění

Obsah

 1. Problémy a algoritmy. Příklady, základní aspekty.
 1. Efektivnost algoritmů. Složitost algoritmu, big-O notace, úvod do analýzy složitosti algoritmů.
 1. Základní datové struktury. Lineární datové struktury (seznam, zásobník, fronta). Stromové a nelineární datové struktury.
 1. Třídění, vymezení problému a přístupy.
 1. Metody vnitřního třídění.
 1. Vnější třídění. Metoda slučování. Polyfázové třídění.
 1. Pořádkové statistiky.

Literatura

 • WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa, 1989.
 • SEDGEWICK, R. Algoritmy v C, části 1- 4: základy, datové struktury, třídění, vyhledávání. Praha, Softpress, 2003. 80-86497-56-9
 • CORMEN, T. H., LEISERSON C. E., RIVEST D. L., STEIN C. Introduction to Algorithms, Second Edition. MIT Press, 2001. 0-07-013151-1
 • KNUTH, D. The Art of Computer Programming, Volume 3, Sorting and Searching, Second Edition. Addison-Wesley, 2005. 0-201-89685-0
procedure bubbleSort( A : list of sortable items )
  n = length(A)
  repeat 
   swapped = false
   for i = 1 to n-1 inclusive do
    /* if this pair is out of order */
    if A[i-1] > A[i] then
     /* swap them and remember something changed */
     swap( A[i-1], A[i] )
     swapped = true
    end if
   end for
  until not swapped
end procedure
YALM1/start.txt · Last modified: 2016/01/28 18:49 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0