Předmět je úvodem do studia technologicky zaměřených oblastí informatiky.

Požadavky na studenta Ústní zkouška zvládnutí učiva z přednášek.

Obsah

Předmět seznamuje studenty se strukturou, součástmi, základními principy a technologiemi počítačů, operačních, databázových a informačních systémů a počítačových sítí. Závěr předmětu je věnován základním uživatelským a kancelářským aplikacím. Probírané technologie a aplikace jsou rovněž prakticky ukazovány.

 • Co je to počítač, historie vývoje počítačů. Architektura počítače (von

Neumannova) a princip jeho činnosti. Číselné soustavy, boolova algebra, logické funkce a obvody. Reprezentace čísel a znaků.

 • Základní deska počítače a interní sběrnice počítače (PCI). Princip činnosti mikroprocesoru (CPU) a vnitřních pamětí (RAM, cache).
 • Interní součásti počítače, přídavné karty (grafická, zvuková, síťová, multimediální), vnější paměti (pevné disky a disková pole).
 • Periferie a externí sběrnice počítače (USB).

Monitor (CRT, LCD), polohovací zařízení (klávesnice, myš aj.), datové mechaniky a média (floppy, CD, DVD), tiskárna a skener, modem.

 • Operační systém a jeho funkce při ovládání počítače, z uživatelského i administrátorského pohledu.
 • Struktura a funkce operačního systému (správa procesů, paměti a disku).
 • Počítačové sítě, technologie a principy fungování.
 • Celosvětová síť Internet a její služby.
 • Základy databázových systémů a zpracování dat.
 • Úvod do informačních systémů a webových technologií.
 • Základní uživatelské aplikace (soubory, síť, multimédia, příslušenství).
 • Kancelářské aplikace, tvorba dokumentů (textový procesor), tabulek (tabulkový procesor) a prezentací.

Literatura

 • Oppel A. Databáze bez předchozích znalostí. Computer Press, 2006. 80-251-1199-7
 • Kosek J. HTML, tvorba dokonalých WWW stránek, podrobný průvodce. Grada Publishing, 1998. 80-7169-608-0
 • Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. Operating System Concepts. Seventh Edition. John Wiley & sons, 2005. 0-471-69466-5
 • Lapáček J. Počítač v kanceláři. Computer press, 2006. 8025112098
 • Kállay F., Peniak P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace (2. vydání). Grada, 2003. 80-247-0545-1
 • Hronek J., Mazura J. Struktura počítačů. Učební text. Katedra informatiky, UP Olomouc, 2007.
 • Messmer H.-P., Dembowski K. Velká kniha počítačového hardware. CP Books, 2005. 8025104168
YUDIT/start.txt · Last modified: 2015/01/30 07:11 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0