Studijní materiály Budou k dispozici ve složce Vyuka/Arnošt Večerka/YSOFI

Plán výuky Organizovaná prezenční výuka

  • Obsah a význam softwarového inženýrství. Softwarový proces, vodopádový model, iterativní proces, agilní techniky.
  • Specifikace požadavků, funkční a nefunkční požadavky.
  • Jazyk UML - jeho hlavní diagramy.
  • Psaní kvalitního kódu.
  • Testování.
YSOFI/start.txt · Last modified: 2016/04/29 22:22 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0