bo.bule.cz

Literatura

 • Matthew, N., Stones, R. a kol. Linux - Programujeme profesionálně. Computer Press, 2000. 80-7226-717-5
 • Robbins, J. Debugging Applications for Microsoft .NET and Microsoft Windows. Microsoft Press, 2003. 0-7356-1536-5
 • McConnell, S. Dokonalý kód. Computer Press, 2005. 80-251-0849-X
 • Petzold, C. Programming Windows, 5th ed.. Microsoft Press, 1998. 1-57231-995-X
 • Steinwender, D., Friedel, F. Šachy na PC. Unis Publishing, 1996.
2014/10/31 19:58
 • Škrášek J., Tichý J. Aplikace matematiky I. a II.. SNTL Praha, 1990. 8003001501
 • Finney R.L., Thomas G.B. Calculus. Addison-Wesley New York, 1992. 0201557010
 • Adams R.A. Calculus: a complete course. Addison-Wesley New York, 1991. 020150944X
 • Jarník V. Diferenciální počet I. Akademia Praha, 1984.
 • Jarník V. Integrální počet I. Academia Praha, 1984.
 • Schwabik Š.,Šarmanová P. Malý průvodce historií integrálu. MU Brno, 2000.
 • Míka S., Drábek P. Matematická analýza II. Západočeská univerzita Plzeň, 2003. 80-7082-977-X
2015/02/20 22:21
 • WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa, 1989.
 • SEDGEWICK, R. Algoritmy v C, části 1- 4: základy, datové struktury, třídění, vyhledávání. Praha, Softpress, 2003. 80-86497-56-9
 • CORMEN, T. H., LEISERSON C. E., RIVEST D. L., STEIN C. Introduction to Algorithms, Second Edition. MIT Press, 2001. 0-07-013151-1
 • KNUTH, D. The Art of Computer Programming, Volume 3, Sorting and Searching, Second Edition. Addison-Wesley, 2005. 0-201-89685-0
procedure bubbleSort( A : list of sortable items )
  n = length(A)
  repeat 
   swapped = false
   for i = 1 to n-1 inclusive do
    /* if this pair is out of order */
    if A[i-1] > A[i] then
     /* swap them and remember something changed */
     swap( A[i-1], A[i] )
     swapped = true
    end if
   end for
  until not swapped
end procedure
2016/01/28 18:49
 • Oppel A. Databáze bez předchozích znalostí. Computer Press, 2006. 80-251-1199-7
 • Kosek J. HTML, tvorba dokonalých WWW stránek, podrobný průvodce. Grada Publishing, 1998. 80-7169-608-0
 • Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. Operating System Concepts. Seventh Edition. John Wiley & sons, 2005. 0-471-69466-5
 • Lapáček J. Počítač v kanceláři. Computer press, 2006. 8025112098
 • Kállay F., Peniak P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace (2. vydání). Grada, 2003. 80-247-0545-1
 • Hronek J., Mazura J. Struktura počítačů. Učební text. Katedra informatiky, UP Olomouc, 2007.
 • Messmer H.-P., Dembowski K. Velká kniha počítačového hardware. CP Books, 2005. 8025104168
2015/01/30 07:11
start.txt · Last modified: 2017/08/31 21:57 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0