Základny

Poznámka ve vicku: znak uvozovka

 • spustit: vi a/nebo vim (view readonly režim)
 • POZOR, editor je modální, má režimy, “je ve stavu”
 • opuštení editoru: viz ukazkové EX1 příkazy v násl obrazku:

rezimy

          VISUAL            EDIT           
          --------------        -------------------------- 
          /       \       /             \
          |       |       |backspace         |
          |       |       |vim umi sipky...     |
          |Odstavec   |       |             |
          |ods ta vec.  |       |             |
          |       |       |             |
          |       |------------>|             |
          |       | i nsert   |             |
prompt$ vi file -->|       | r eplace  |             |
          |^radek$    | O pen    |             |
          |0dalsi radek$| o pen    |             |
          |       | c hange   |             |
          |   k    |       |             |
          |   h l   |       |             |
          |   j    |<-----ESC----|             |
          |       |       |             |
          |       |       |             |
          \G____________/       \_________________________/ 
          :                           
          |                           
          |odskok do EX                    
          V                           
                                      
          :w [file] "zapis/uloz, pripadne do jineho       
          :x [file] "uloz a ukonci                
          :q    "ukonci editor, zepta se           
          :q!    "ukonci a neptej se             
          :e file  "nacti jiny soubor
          :n f1 f2 "nacti jine soubory
          :n    "nacti dalsi soubor
                                      
                                      
prompt$ ex file --> :prikazovy EX rezim (trvale)              
          :vi"sual "jdi do VISUAL rezimu

VISUAL MOVE

 • kursor blikající obdélník, aktuální pozice je jeho levá hrana
 • směr vpřed: ke konci souboru, malé písmeno
 • směr zpět: k začátku, VELKÉ PÍSMENO

MOVE příkaz pouze přesunuje aktuální pozici kursoru, původní a nová pozice tvoří rozsah (range).

 • šipky (posun o znak)
 • h doleva, j dolů, k nahoru, l doleva
 • w word, b back-word, e end-word
 • W word, B back-word, E end-word velké slovo, vyjímka z pravidla malé/VELKé písmeno
 • } { skok o odstavec (oddělovač prázdný řádek)
 • 0 ^ začátek řádku, $ konec řádku
 • G skok na řádek/konec souboru
 • fchar skok na znak
 • % skok mezi párovými znaky (závorky)

příkazu může předcházet číslo, např:

 • 3} skok o 3 odstavce
 • 3w skok o tri slova
 • 2l posun o dva znaky
 • 1G skok na 1řádek

položení značky mark:

 • mchar kde char je a-z
 • 'char skok na značku char viz mark
 • '' skok na poslední posizi

Pohyb, rolování:

 • ^F ^B PgDn PgUp, vim7.x umí i rolovat mysi
 • High Midle Low přesune kursor nahoru/doprostred/dolů

VISUAL EDIT

editační příkazy se získají kombinací MOVE a insert, replace a následujících operátorů :

 • d elete (Cut)
 • y ank (Copy), Paste je pak příkaz p P
 • c hange
 • > shift doleva
 • < shift doprava
 • ! filtr přes příkaz (popen)

Některé kombinace mají jednopísmenkovou builtin variantu:

 • x == dl vymaž znak vpravo
 • X == dh vymaž znak vlevo
 • D == d$ vymaž do konce řádku
 • d0 vymaz do zacatku radku
 • dG vymaz zbytek souboru
 • d1G vymaz do zacatku souboru
 • d3} vymaz nasledujicí 3 odstavce
 • dw dW de … dá se pokračovat

Totéž se dá kombinovat s y místo d

 • Y == y$ napastuj zbytek řadku

Neexistuje ale MOVE konstrukce pro označení celého řadku! toho se dosáhne jednoduše: zdvojíme operátor:

 • dd delete řádku
 • 3dd delete 3 řádků
 • yy kopie ř
 • cc změna ř
 • >> << shift radku
 • !! přefiltrování radku
 • 1G + !G přefiltrování celého souboru (edit. bufferu)

Každý výmaz/kopie (d y) se uloží do bufferu/schránky, ze kterého se vytahuje pomocí put (za kurzor) a Put (před):

 • ddp ddP přehození řádku
 • yyp yypppp yy3p kopirování řadku
 • xp přehození znaku

Poslední změna se dá opakovat pomocí . (tečka)

 • ineco napisuESC pak se posunuje kam je treba a pomocí . opakuju poslední insert
 • dd a opakovaným . mažu řadky

Další EDIT příkazy

 • I == ^i začni vkládat na začátku řádku
 • a == li insert za znakem
 • A == $a insert za koncem řádku
 • s == xl substituce
 • R == r$ replace do konce řádku
 • C == c$ change
 • cw oprav následující slovo
 • cc oprav řádek
 • open Open nový řádek
 • Join spoj řádek s následujícím/i

Vyhoda c je v tom, že nemusíme nejdřív mazat a poté vložit něco jiného Hledání:

 • /regexp vpřed/ke konci
 • ?regexp vzad/k začátku
 • n N najdi další výskyt

Existují schránky “a“z (zpravidla použity s d y a p) obsah se pamatuje při změně editovaného souboru – lze snad přenášet mezi soubory

EX1

Note: příkaz se ukončí ENTER

 • :xit ulož a ukonči
 • :edit načti jiný soubor
 • :e! znovu načti tejný soubor (zahoď změny)
 • :write [soubor] ulož
 • :quit ukonči
 • :read vlož obsah souboru
 • :r !program vlož výstup programu
 • :shell odskok do shell – neukončujte editor!
 • !program arg1 arg2… proveď jeden příkaz v shellu, neplést s operátorem ! ve VISUAL!

S výhodou lze použít znaku % (jméno současného souboru) # jméne předchozího, např.:

 • w %.save zapiš file do file.save
 • :!cp % %.save kopie pomocí cp příkazu
 • :e# vrat se k předchozímu souboru, Note: vim umí ^Window

konfigurace

:set příkazy do souboru $HOME/.vimrc a/nebo $HOME/.exrc viz vimrc

vimref.txt · Last modified: 2016/04/29 22:16 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0