Projektový seminář 1

V rámci předmětů Projektový seminář 1 a 2 student implementuje variantu deskové hry podle níže uvedených požadavků.

Každý student je povinen se zapsat k některému z vedoucích, a to nejpozději do 24. října 2014. Studenti, kteří se nezapíší do uvedeného data, budou přiděleni vedoucím projektového týmu. Konkrétní průběh řešení a průběžné požadavky na hodnocení stanoví jednotliví vedoucí v souladu s požadavky na projekt.

Hry a vedoucí :

 • Africká dáma – Jiří Zacpal (maximálně 5 studentů), Markéta Trnečková (maximálně 2 studenti);
 • Larunculi – Arnošt Večerka (maximálně 5 studentů), Jan Outrata (maximálně 2 studenti);
 • Tablut – Tomáš Kühr (maximálně 5 studentů), Petr Krajča (maximálně 2 studenti).

Rámcové požadavky na projekt v zimním semestru:

 • korektní implementace pravidel hry (nemožnost provést tah odporující pravidlům, správné ukončení hry a podobně);
 • funkční verze algoritmu realizujícího herní strategii;
 • možnost hry dvou lidí, člověka proti „počítači“, a „počítače“ proti „počítači“;
 • na grafické uživatelské rozhraní nejsou kladeny požadavky (program může běžet v textové konzoli);
 • práce se soubory (v zimním semestru nepovinná, avšak doporučená).

Přesné podmínky si stanoví jednotliví vedoucí v souladu výše uvedenými rámcovými požadavky.

Požadavky na projekt:

 • korektní implementace pravidel hry (nemožnost provést tah odporující pravidlům, správné ukončení hry a podobně);
 • algoritmy pro herní strategii, nastavitelná obtížnost hry v adekvátním rozsahu (zvlášť pro každého počítačového hráče);
 • možnost hry dvou lidí, člověka proti „počítači“, a „počítače“ proti „počítači“;
 • možnost nastavit a kdykoliv změnit obtížnost i v průběhu hry;
 • možnost kdykoliv zaměnit počítačového a lidského hráče (bez ohledu na to, je-li hráčem člověk nebo počítač, změna i v průběhu hry);
 • nápověda „nejlepšího tahu“;
 • ukládání a načítání (ukončených i rozehraných) partií;
 • undo/redo tahů do libovolné úrovně;
 • prohlížení historie tahů (přehledné zobrazení provedených tahů);
 • robustnost (program musí reagovat správně na nesprávné uživatelské vstupy, zejména ovládání, vadný formát nebo obsah souboru apod., aplikace nesmí havarovat);
 • vestavěná nápověda;
 • grafické uživatelské rozhraní (GUI) zpracované podle standardů;
 • program ve spustitelné formě, je-li to pro zprovoznění aplikace nutné pak také instalátor (v odůvodněných případech je přípustná spustitelnost z vývojového prostředí);
 • kompletní zdrojové kódy programu včetně dalších částí nutných pro sestavení aplikace;
 • programátorská dokumentace k projektu vytvořená podle doporučeného stylu (PDF). Obsahuje zejména popis struktury kódu, algoritmy hry včetně herní strategie, postup pro sestavení aplikace. Dokumentace nemusí obsahovat uživatelskou příručku.

V případě nejasností ohledně zadání projektů kontaktujte svého vedoucího nebo vedoucího projektového týmu Tomáše Kühra. Plán přednášek v kombinovaném studiu:

 • 10. 10. Kühr (organizační záležitosti k předmětu, zadání)
 • 24. 10. Kühr (algoritmy, herní strategie) – učební text, prezentace
 • 7. 11. Outrata (implementace, práce se soubory)
 • 28. 11. Krajča (unit testy)
 • 12. 12. Krupka (výjimky)

Požadavky na studenta znalost algoritmizace, zvládnutí programovacího jazyka a vývojového prostředí pro implementaci projektu, zvládnutí problematiky tvorby software

Obsah

Studenti rozšíří a aplikují své dosavadní znalosti o tvorbě software a implementují stolní deskovou hru podle zadání, zpracují kompletní uživatelskou a programátorskou dokumentaci.

 • 1. Softwarové projekty: úvod do problematiky, specifikace variant zadání projektů, požadavky na softwarovou aplikaci
 • 3. Základy tvorby software: softwarové inženýrství, plánovité techniky tvorby softwaru a agilní techniky tvorby softwaru
 • 4. Analýza a návrh softwaru: postupy, techniky analýzy a návrhu, prezentace a srování modelových řešení vybraného projektu
 • 5. Nástroje pro podporu vývoje: ladění programu, dokumentace projektu
 • 6. Programování v OS Windows: principy a technologie, událostmi řízené aplikace, časovače
 • 7. Programování v OS GNU/Linux: principy a technologie, událostmi řízené aplikace, vlákna, přehled nástrojů pro vývoj

Literatura

 • Matthew, N., Stones, R. a kol. Linux - Programujeme profesionálně. Computer Press, 2000. 80-7226-717-5
 • Robbins, J. Debugging Applications for Microsoft .NET and Microsoft Windows. Microsoft Press, 2003. 0-7356-1536-5
 • McConnell, S. Dokonalý kód. Computer Press, 2005. 80-251-0849-X
 • Petzold, C. Programming Windows, 5th ed.. Microsoft Press, 1998. 1-57231-995-X
 • Steinwender, D., Friedel, F. Šachy na PC. Unis Publishing, 1996.
YPS1/start.txt · Last modified: 2014/10/31 19:58 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0