Cíle předmětu (anotace): Předmět seznámí studenty se základními principy fungování a výstavby počítačových sítí.

Požadavky na studenta Požadavky na zápočet: Aktivita na cvičeních. Během semestru budou na cvičeních zadávány k vypracování úlohy vztahující se k akutálně přednášenému tématu. Vypracování těchto úloh bude bodováno a zápočet bude udělen na základě předepsaného bodového zisku.

Požadavky na zkoušku: Zvládnutí učiva prezentovaného na přednáškach a cvičeních student předvede vypracováním praktické úlohy v kombinaci se zodpovězením teoretických otázek.

Obsah

 • Počítačové sítě:rozlehlost počítačových sítí, struktura počítačové sítě, topologie, standardizace počítačových sítí.
 • Kódování informací:teorie informace, metody symetrické kryptografie, distribuce tajných klíčů symetrické kryptografie, asymetrická kryptografie, podpisování.
 • Komprese dat:frekvenčně závislé kódování, Huffmanovo kódování, aritmetické kódování, kontextově závislé kódování, RLE - čítače opakovaných prvků, vysílání diferencí zpráv, slovníková komprese (LZW).
 • Přenos dat:směr přenosu, paralelní a sériový přenos, asynchronní a synchronní sériový přenos, zabezpečení proti chybám.
 • Lokální počítačové sítě: vlastnosti a použití, přenosová média, technika přenosu, přístupové metody, typy sítí.
 • Směrování:statické a dynamické směrování, centralizované směrování, izolované směrování, distribuované směrování.
 • Propojování sítí:opakovač, most, přepínač, směrovač, router, brána.
 • Rozlehlé počítačové sítě:vlastnosti a využití, přenosová média, technika přenosu.
 • Internet:charakteristika Internetu, adresování v TCP/IP síti, směrování v TCP/IP síti, možnosti připojení k Internetu, služby Internetu.

Garanti: doc. Ing. Lenka Motyčková, CSc., Přednášející: Mgr. Jan Outrata, Ph.D.,

Literatura

 • Smith R. E. Internet Cryptography. Addison Wesley, 1997.
 • Walton S. E. IPv6 Programming. Addison Wesley, 2002.
 • Lhotka L. Server v Internetu. Kopp, 1996.
 • Stevens W. R. TCP/IP Illustrated, Volume 1 – The Protocols. Addison Wesley, 1994.

Lokální kopie různých materiálů: lecture1.pdf index.html

YPOS/start.txt · Last modified: 2016/04/29 23:01 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0