KMI/POS Počítačové sítě

Seznam cvičení

 1. Úvod, přehled síťových služeb, [file_download úvodní slidy]
 2. Standardy a normy, virtuální síť
 3. Strukturovaná kabeláž
 4. Sledování sítě, zachytávání a inspekce dat
 5. Konfigurace síťových rozhraní v operačním systému, diagnostika sítě, tvorba podsítí a nastavení NAT (I).
 6. Konfigurace síťových rozhraní v operačním systému, diagnostika sítě, tvorba podsítí a nastavení NAT (II).
 7. Rozbor fragmentace, zjištění nejmenší MTU na cestě, ARP protokol.
 8. Protokoly TCP a UDP.
 9. Systém DNS
 10. Konfigurace síťových služeb
 11. Programování internetových aplikací


Odevzdání posledních úloh

Programovací úkoly je možné odevzdat nejpozději do pondělí 21. 12. 2015 včetně. Úlohy můžete odevzdat osobně, nebo zaslat e-mailem. Úkoly z minulých cvičení můžete zaslat e-mailem formou print screenu. Musí být řádně a viditelně otestováno, že Vám úkol funguje, jinak nebude úloha uznána. Termín odevzdání je do pátku 18. 12. 2015 včetně.

Zápočet

Pro získání zápočtu je zapotřebí získat 80% celkového počtu bodů a vypracovat alespoň jeden programovací úkol. Za úkoly odevzdané po cvičení, na kterém jsou zadány, je poloviční počet bodů. Vyjímku tvoří programovací úkoly, které je možné odevzdat nejpozději do konce zápočtového týdne.

Přehled získaných bodů naleznete zde.

© Martin Trnečka