Table of Contents

Books

C

Lisp

SVKOS

  • Jiří Rybička: Úvod do teorie formálních jazyků, 1999, 40stran, A5
  • Petr Jirků, Jiřina Vejvarová: Formální logika, neformální výklad FL, 2005, VŠE, skripta
  • Katřina Trlifajová, Daniel Vašata: Matematická logika, 2013, skripta ČVUT/FIT
  • Eva Milková: Teorie grafů a grafové algoritmy, 2013, FIaM UHK, skripta
  • Jan Mareš: Jazyky, gramatiky a automaty, 2011, ČVUT/FJFI

Různé

  • Ian Stewart: Matematika života

isbn

books.txt · Last modified: 2019/01/05 16:39 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0